Share To Facebook
2017-11-08

Visit : 8073
Founders of the Group
 • Shen, Ta-chih(1926.5.7~2012.11.12)
 • Shen, Chin-chen(1932.1.2~1998.5.30)
Ta Ya Electric Wire & Cable 
 • Chairman Shen, Shang-Hung
 • Vice Chairman Shen, Shang-Pang
 • President Shen, San-Yi
 • Executive Vice President Shen, shang-Tao
 • Business Administration Group Deputy General Manager Chen, Chung-Kuang
 • Energy & Telecom. Cable Business Group General Manager Chuang, Pa-Kuei
 • Energy & Telecom. Cable Business Group Deputy Manager Cheng, Chi-Lin
 • Magnet Wire Business Group General Manager Shen, Shang-Hui
 • Magnet Wire Business Group Deputy General Manager Chiu, Jung-Kun
 • NIC Business Group General Manager Lee, Wen-Bing
 • Construction Business Group General Manager Chiu, Tsung-Jen
Ta Heng Electric Wire & Cable
 • Chairman Shen, San-Yi
 • President Lin, Fu-chih
Cuprime Material .
 • Chairman Shen, Shang-Hung
 • President Wang, Wen-Ruey
Ta Ho Engineering 
 • Chairman Chuang, Pa-Kuei
 • President Katsuji Nishimura
United Electric Industry 
 • Chairman Shen, Shang-Hung
 • President Huang, Shu-Lin
Ta Ya Green Energy Technology 
 • Chairman Shen, Shang-Hung
 • President Chuang, Pa-Kuei
AD Engineering 
 • President Chen, Chin-Pao
Ta Ya (Viet Nam) Electric Wire &
                                Cable Joint Stock Company
 • Chairman Shen, Shang-Pang
 • President Wang, Ting-Shu
Ta Ya (Viet Nam) Electric Wire & Cable
                                JSC,Hai Dong Branch
 • Vice President Hsu, Ching-Yao
Heng Ya Electric (Kunsgan) 
 • Chairman Shen, Shang-Hui
 • President Hsien, Chin-Hsiung
Heng Ya Electric (Dongguan)
 • Chairman Shen, Shang-Hui
 • President Kuo, Hsu Hao